"Godziny wychowawcze ze Światem"

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy VIIa realizują nowy program Polskiej Akcji Humanitarnej "Godziny wychowawcze ze Światem". Jest to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze.

 

W październiku odbyły się 3 lekcje poświęcone poszerzaniu wiedzy uczniów na temat zmian klimatycznych i walce z nimi.

W ramach zajęć uczniowie m.in. zapoznali się z ciekawostkami dotyczącymi zmian klimatu, obejrzeli film edukacyjny, przygotowali plakaty związane z ochroną środowiska.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Kamila Warot.                          fotorelacja>>>

"Poczytajmy"

W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza szkoła realizuje program Centrum Edukacji Obywatelskiej "Poczytajmy",

w ramach którego wolontariusze odwiedzają kolegów i koleżanki z oddziału przedszkolnego i czytają im wybrane bajki.
Pierwsze spotkanie odbyło się 22 października. Trzy uczennice A. Redmerska, E. Szymańska oraz K. Cieszyńska przeczytały dzieciom " Martynkę w wesołym miasteczku ". Następnie wspólnie z dziećmi uczestniczyły w zabawach ruchowych.
Szkolnym koordynatorem programu jest pani Kamila Warot.              fotorelacja>>>

"Szkoła do hymnu"

Rok 1795 to pamiętna data. Wtedy to właśnie nastąpił trzeci rozbiór Rzeczypospolitej – państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, noszącej później tytuł „Mazurek Dąbrowskiego” lub „Jeszcze Polska nie zginęła”, powstał między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio, w ówczesnej Republice Lombardzkiej – we Włoszech. Napisał go Józef Wybicki - poeta, kompozytor, działacz polityczny - uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego (ostatniego zrywu mającego ocalić Rzeczpospolitą przed utratą niepodległości).  W lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego – oddziałów polskich, powstających przy armii francuskiej Napoleona Bonapartego. Polacy wierzyli, że u boku Napoleona wywalczą niepodległość dla Ojczyzny. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w 1806 roku, kiedy to Jan Henryk Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce. Tu mieszkała Basia, która rok później została żoną generała.

Nadszedł czas Księstwa Warszawskiego i już wówczas pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się jakby nieoficjalnym hymnem.

 

Po upadku Napoleona, w nowo utworzonym Królestwie Polskim pod zarządem księcia Konstantego, brata rosyjskiego cara Aleksandra I, próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci. Ale już od powstania listopadowego w 1830 roku znów powszechnie ją śpiewano, jako jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych.

 

Pieśń, rozpoczynająca się słowami "Jeszcze Polska nie zginęła...", towarzyszyła życiu narodu, zrywom powstańczym i rewolucyjnym, okresom żałoby narodowej i chwilom obudzonych nadziei. Po odzyskaniu niepodległości "Mazurek Dąbrowskiego" został uznany za hymn odrodzonej Polski. Zarządzenia sankcjonujące wybór pod względem prawnym zostały wydane 15 października 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało pieśń za obowiązkową do śpiewania w szkołach. Po czterech miesiącach, 26 lutego 1927 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło "Mazurka Dąbrowskiego" hymnem narodowym. Podczas II wojny światowej pieśń ta była symbolem polskości i wyrazem wiary w zwycięstwo. Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany w oddziałach partyzanckich, w polskich formacjach wojskowych na wszystkich frontach, na ulicach okupowanych miast.

Po zakończeniu wojny zajął bezspornie swoje dawne miejsce.

 

Od blisko dwóch stuleci nie została wyjaśniona zagadka historyczna: skąd się wzięła melodia, którą cały naród uznaje jako swój symbol?

Wg niektórych badaczy najbliższe prawdy jest założenie, iż Józef Wybicki dla potrzeb swojego tekstu "Jeszcze Polska nie umarła" sam opracował znane mu już poprzednio wątki melodyczne, łącząc je w jedną całość formalną.

Podczas jednego z kursów literatury słowiańskiej w Paryżu, 26 kwietnia 1842 roku Adam Mickiewicz stwierdził: "Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo..."

 

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji: „Szkoła do Hymnu”.

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Szkoła do Hymnu”. W piątek, 8 listopada 2019 roku o godzinie 11.11, w ramach świętowania 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz goście zaśpiewali 4 – zwrotkowy hymn narodowy.

           

Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy: „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyliśmy obok blisko 24 tysięcy placówek, w kraju i zagranicą.

           

Ponownie słowa Mazurka Dąbrowskiego wybrzmiały z setek tysięcy piersi Polek i Polaków w kraju i poza jego granicami. Oprócz tego wysłuchaliśmy pięknie wykonanych piosenek: „Orzeł Biały” w wykonaniu uczniów oddziału „0” oraz „Co to jest Niepodległość?”, którą zaśpiewali uczniowie klasy „I”.

               

Kolejny raz podziękowaliśmy Niepodległej.                                                  

 fotorelacja>>>           video>>>                                                                                               Ireneusz Bednorz

II miejsce w zawodach powiatowych

Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Kikole po wywalczeniu drugiego miejsca w zawodach powiatowych unihokeja awansowała do półfinału wojewódzkiego. Pierwsze miejsce zajęli chłopcy z SP Wielgie.

Skład zespołu z Kikoła; Piotr Ziemiński, Kacper Furmański, Bartłomiej Sztandarski, Filip Malinowski, Jakub Rączkiewicz, Wiktor Wasilewski, Brajan Małecki, Hubert Dąbrowski, Hubert Wojnarowski.

Opiekun: Marek  Zajączkowski                               

                                             fotorelacja>>>                                                                                                          Marek Zajączkowski

IV miejsce w finale wojewódzkim

W dniu 29.10.2019r. odbył się w Bydgoszczy finał województwa kujawsko - pomorskiego w piłce nożnej chłopców. Nasz powiat reprezentowała Szkoła Podstawowa z Kikoła. Po trudnych meczach zespół z Kikoła uplasował się na czwartym miejscu.

Skład SP Kikół; Wiktor Majewski, Mateusz Opuszyński, Mateusz Dębowski, Oliwier Pawłowski, Łukasz Jaworski, Kacper Chmal, Aleks Rumiński, Jakub Opuszyński.

Opiekun drużyny: Marek Zajączkowski.        

                                                                        fotorelacja>>>                                                                Marek Zajączkowski

,,Szkoła pamięta”

Nasza placówka włączyła się w akcję MEN ,,Szkoła pamięta”. Inicjatywa ta ma na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na ważne wydarzenia historyczne oraz przypomnienie o udziale w ogólnopolskich dziejach lokalnych Bohaterów.

 

Bieżący rok szczególnie upamiętniał wydarzenia II wojny światowej – 80. rocznicę jej wybuchu oraz 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.

 

Przełom października i listopada to czas, kiedy w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Zarówno o bliskich, jak i o innych osobach z naszego otoczenia, które uczestniczyły w ważnych wydarzeniach historycznych.

 

W ramach tej akcji nasza szkoła zorganizowała w październiku spotkanie ze Świadkami Historii, uczniowie uporządkowali groby i zapalili znicze w miejscach spoczynku osób, które odegrały ważną rolę w historii naszej Małej Ojczyzny. Odwiedziliśmy mogiły zmarłych nauczycieli, rodziny Orsztów, Zboińskich oraz cmentarz ewangelicki.

 

Na dalsze dni listopada zaplanowana została żywa lekcja historii, która przybliży naszym uczniom tematykę II wojny światowej.

 

Akcję sprzątania grobów zorganizowali i nadzorowali nauczyciele: J. Kuczkowska, A. Kroplewska i D. Koralewski.                 fotorelacja>>>                                                                                                Jolanta Kuczkowska                                    

„ŚWIĘCI NASI PRZYJACIELE”

Każdy człowiek jest powołany do świętości. Owo zadanie wynika z wezwania, jakie Bóg stawia przed nami: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kościół nieustannie wskazuje na przykłady tych, którzy w imię miłości Boga i człowieka

„szli i owoc przynosili”. 

    

Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych we wtorek 29.10.2019r. przybliżyli nam na nowo postać świętego Jana Pawła II jak i inne postaci świętych orędujących za nami w niebie. 

    

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i smutku… Niestety , życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać… 

Dziękuję za miłą współpracę p. Ani Kroplewskiej, p. Romanowi Szymańskiemu i p. Rafałowi Ługowskiemu.

 fotorelacja>>>                                                                                                                                                         Danuta Grębicka

,Pszczele cuda'

W ramach projektu ,,Pszczele cuda'' dzieci z zerówki odwiedziły Toruń i uczestniczyły w zajęciach sensoryczno - motorycznych. Brały udział w warsztatach ,,Miodowe zawijasy''.  Każdy z uczestników wykonał świecę z wędzy.

Na koniec odbyły się ,,Miodowe degustacje". Miodek wszystkim bardzo smakował.

Dzieci miały możliwość kupna ,,słodkich pamiątek''.

fotorelacja>>>                                                                                                                                         Ewa Góralska

„Micro:bit programowanie wprost z przeglądarki internetowej"

Celem i założeniem programowym warsztatów „Micro:bit programowanie wprost z przeglądarki internetowej (w stylu „Scratch”)”, w których wzięły udział dzieci z klasy 3a było rozbudzanie fantazji i ciekawości poprzez eksperymenty

z programowaniem i kodowaniem oraz tworzeniem własnych projektów.

fotorelacja>>>                                                                                                                                      Renata Górska

IIIb z wizytą w Młynie Wiedzy

 Umiejętność spostrzegania świata za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu, słuchu i dotyku doskonalili uczniowie klasy IIIb w Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu 24 października 2019r.

Dzieci   przeprowadziły kilka ciekawych doświadczeń i eksperymentów odkrywając swoje zmysły.  fotorelacja>>>

1/48

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now